Oud, ouder, te oud - EDM-2013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Oud, ouder, te oud

Colums

Old people have the duty to die and get out of the way’. Dat waren de woorden van een Amerikaans politicus. Niet veel mensen zullen die uitspraak voor hun rekening willen nemen, maar ik zou hen, die in hun hart net zo denken, niet graag de kost geven. Natuurlijk had hij in zekere zin wel gelijk. Je moet er niet aan denken dat iedereen zou blijven leven. Maar we hoeven niet zelf 'uit de weg te gaan’. Onze goede God heeft daar al voor gezorgd toen Hij, nadat Adam van de boom van Kennis had gegeten sprak: ‘Laat hij niet ook eten van de boom des Levens en in eeuwigheid leven’.  
  Als er één waarheid is, die nog nooit bestreden werd, dan wel dat wij allen eens zullen sterven. Maar veel jonge mensen schijnen niet te beseffen, dat zij ook eens oud zullen zijn.

  Het is opmerkelijk, dat vergrijzing algemeen als probleem wordt ervaren, ouderen als bedreiging worden gezien en soms zelfs agressie oproepen. Dat laatste zou worden verklaard doordat een oud afgetakeld mens bij de toeschouwer weerzin  oproept omdat het hem aan zijn eigen sterfelijkheid herinnert. Politici spelen daarop in, want ook hier gaat het natuurlijk om het geld.

  Bos wilde ouderen laten meebetalen aan hun eigen uitkering. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen: ‘kort hun pensioen’, maar zo klinkt het beter.’  Het jonge 2 kamerlid Tofik Dibi beklaagt zich in de NRC dat de jongste generatie ‘de rekening moet betalen’. Hij wil met alle jongste kamerleden een commissie vormen om ons land klaar te maken voor de ‘donkere vergrijzings- wolk’. Hij constateert dat er geen jongeren zijn  onder de ‘invloedrijke Nederlanders’ en vraagt de ‘oudjes’ om het stokje over te dragen. Maar tegelijk wil hij de oude generatie  wakker schudden en spoort die aan, haar levenservaring verzilveren (?). Zo’n stukje bewijst, dat jongeren niet altijd verstandig zijn, zelfs als ze voor Groen
Links in de kamer zitten.

   Dat ouderen levenservaring hebben valt niet te ontkennen, al spreekt het niet vanzelf dat zij daarom ook verstandiger en waardevoller zijn. Maar het besef dringt toch door, dat degenen die dat wel zijn, onvoldoende de kans krijgen die ten nutte te maken, al zou ik niet Dibi’s  term ‘verzilveren’ gebruiken.

  Dank zij de moderne geneeskunde leven de Nederlanders niet alleen langer, maar ook gezonder. Mag je dat ook een zegen noemen? Maar dank zij de VUT stoppen zij juist steeds eerder met werken. Natuurlijk is niet iedere oudere  lichamelijk en geestelijk in staat hetzelfde werk te blijven doen. Maar door de huidige gedwongen ontslag regels gaat een belangrijk potentieel verloren. Dat is althans de conclusie van de (sorry, ook emeriti) hoogleraren Becker en Schroots. Zij stichtten het ERGO (European Research Institute on Health and Aging) dat kort geleden in een boekwerk verslag uitbracht van zijn activiteiten. Het is te hopen dat politici (het enige vak zonder leeftijdsgrens) hier goede nota van nemen.
                                                         Evert Dorhout Mees,   2 Jan 2009 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu