Market Garden en de Polen - EDM-2013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Market Garden en de Polen

Geschiedenis
Van de landen die onder Engelse vlag in WO-2 vochten waren Polen de vierde in bijdrage aan de geallieerde strijdmacht, meer dan de Fransen.
Montgomery wilde de Polen inzetten in de operatie Market Garden. De commandant Sosabowski protesteerde tevergeefs omdat hij het plan onverantwoord vond. Door de slechte Engelse planning liep het dan ook uit op het bekende debacle. De Polen vochten zeer moedig en 20% van de mannen sneuvelde. Montgomery gaf de Polen echter de schuld en onthief Sosabowski van zijn commando, omdat hij zijn superieuren voor het onverantwoorde plan had gewaarschuwd.
Maar het zou nog erger worden. Aan de grote parade in 1946 ter herdenking waren alle overwinnaars aanwezig. Maar wie ontbraken er ? De Polen!! Het kwam politiek even niet uit. Een schandelijk verraad aan een trouwe bongenoot.
Na de bevrijding vroeg koningin Wilhelmina tot twee maal toe, de Polen een onderscheiding toe te kennen. Beide malen weigerde onze regering onder druk van het ‘perfide Albion’. In 2005 drong Prins Bernhard nog eens aan op erkenning van de Poolse verdiensten. Opnieuw weigerde minister Kamp. Pas toen na Bernhards overlijden een interview bekend werd, waarin dit als een soort ‘laatste wil’ naar voren kwam, zwichtte onze dappere regering en werd aan generaal Sosabowski en zijn brigade postuum (!) de militaire Willemsorde toegekend.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu