Leiderschap - EDM-2013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Leiderschap

Colums
'Vanaf de kleuterschool zijn kinderen overtuigd van leiderschap', kopte een krant. De christelijke basisschool in Drachten werkt volgens het principe: 'The leader in me', ontleend aan een Amerikaanse  'management bestseller'. Het draait om win-win, om succes, om de top van de ladder. 'Maar we gebruiken deze methode om 'de vertaalslag te maken van de Bijbel naar het leven hier en nu'',  zo legt de directeur uit.

Ulrica van Panhuys biedt een door Psalm 23 geïnspireerde  methode aan, om 'Herderlijk Leider'  te worden: 'Die begint bij leiderschap van binnen uit en ontvouwt zich tot leiderschap dat naar buiten gericht is'.  Haar organisatie onderscheidt zich in de markt door eerlijke omgang met de klant (het gaat nog steeds om de klant), gedrevenheid door 'authentieke kracht' en een duidelijke identiteit. Zij wordt dan ook door bisschop de Korte warm aanbevolen.
Volgens Ganzevoort is dit een 'spirituele opgave'.  In tegenstelling tot de harteloze managers zijn 'Leiders' moreel hoogstaand, hoewel  winnen nog wel hun doel is.   

   Organisaties zouden oog hebben gekregen voor de waarde van mensen (!?)  Bij het klassieke beeld van organiseren past het begrip management, en bij dit postmoderne beeld past 'leiderschap'. In plaats van management cursussen komen er dus leiderschap cursussen. Want het woord 'manager' is wat versleten: langzaam is er begrip gedaagd, dat veel overbetaalde managers met hun devies: 'Kennis is niet belangrijk, het gaat om vaardigheden' onze samenleving flink schade hebben gebracht. Onze beleidsmakers hebben die slogan nooit ontkend, maar er naast een nieuw ideaal gelanceerd: 'Kenniseconomie'. En aangezien ieder economisch moet leren denken, worden ook aan artsen cursussen  'klinisch leiderschap' aangeboden, uiteraard tegen eigentijdse prijzen.

  EU leiders in Lissabon (2000) stellen tot doel, dat de helft van de beroeps- bevolking hoogopgeleid is, wat van Europa de 'meest concurrerende, dynamische kenniseconomie van de wereld' te maken. Rutte:  'Innovatie maakt het onderscheid tussen leaders en followers'. En die leiders zijn wij natuurlijk, want Nederland is een innovatieland.  (Leo Prick: 'Alsof je met al die masters communicatie wetenschappen de wereld verovert')/  Neoliberalen willen dat onderwijs niet zozeer meer (hoog)opgeleiden kweekt, maar jongeren kneedt tot een profiel dat binnen het systeem de hoogste productiviteit waarborgt.  Maja Ruigrok (VVD :'De uitdaging ligt hem in het vermarkten van het onderscheidend vermogen van de mensen'(sik). Vandaar behoefte aan  middelmatig opgeleide leerkrachten, die niet kritisch zijn en braaf meedoen aan 'newspeak' zoals: competentiegericht, procesbegeleiders, topdocenten, prestatiebeloning, creativiteit en 'out-of-the-box-denken'.
                                              -----------------------Evert Mees  Maart 2014

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu