Legaal of illegaal - EDM-2013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Legaal of illegaal

Colums

 Legaal of illegaal, dat is de vraag.

 'I ought to put you into prison, because you entered Austria illegally'
zei de Engelse 'Ortscommandant' van Graz tegen mij toen ik hem in 1947 om hulp vroeg. Hij had volkomen gelijk, ik was illegaal. Hij maakte echter van zijn 'discretaire bevoegdheid' gebruik om mij de kans te geven, binnen 2 dagen naar Tsjechoslowakije terug te keren. Dat kon niet, maar ik wist aan zijn aandacht te ontsnappen en in die verwarde tijd veilig thuis te komen.

 Om een samenleving leefbaar te houden, zijn wetten en regels een absolute voorwaarde. Veel wetgevers hebben aan de wieg gestaan van grote beschavingen en hun namen zijn terecht bekend gebleven. Een van de oudste was Mozes, die niet alleen een religieus leider en stichter van een natie was, maar vooral ook wetgever.

  Wetten kunnen goed of slecht zijn, dat hangt van de tijd en de beoordelaar af. Recht moet liefst ook ‘rechtvaardig’ zijn, maar is dat niet per definitie. 'Recht is, wat de wet voorschrijft', aldus Mr T.J. Dorhout Mees in de inleiding van zijn leerboek.  Zo is het maar net. Legaal wil nog niet zeggen 'rechtvaardig'. De apartheidswetten in Z.Afrika waren zeer 'legaal', evenals de Duitse Joden-vervolging.

  Mensenrechten?
Wat zijn dat, wie heeft die vastgesteld? Zij leggen het altijd af tegen geschreven wetten. In de Franse Revolutie waren zij dan ook alleen voor de 'Citoyen' bedoeld. Volgens de huidige Nederlandse regering gelden zij ook alleen voor mensen met een paspoort en verblijfsvergunning. Binnenkort komt een wet, die 'illegaliteit', dwz het niet hebben van papieren, tot misdaad (!) verklaart: To be legal or not be legal, that will be the question.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu