EDM-2013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Eind november 2015 heb ik mijn web uitgebreid en de rubrieken wat veranderd. Sommige artikelen zijn een samenvatting (met commentaar) van boeken en artikelen die ik de moeite waard vond. Onder 'Boekbesprekingen' uitsluitend meer literaire werken.

* = nieuw toegevoegd Curriculum
  Evert Dorhout Mees (1925) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn militaire dienstplicht als arts bij de Koninklijke Luchtmacht (behaalde zweefvliegbrevet) specialiseerde hij Interne Geneeskunde en bleef  daarna aan het Utrechts Academisch Ziekenhuis (AZU) verbonden als wetenschappelijk medewerker. Hij verdiepte zich in onderzoek en behandeling van hoge bloeddruk (Hypertensie) en Nierziekten, dat later het specialisme Nephrologie werd.
 Gedurende 1961 werkte hij als visiting assistent professor  aan de Washington University in St Louis, USA
 Sinds 1969 was hij hoofd van de door hem opgerichte afdeling Nephrologie en Hypertensie in het AZU, eerst als lector, later als hoogleraar. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nephrologie en de chronische dialyse (kunstnier) behandeling in Nederland en oprichter van de Stichting Thuisdialyse. Lid van de Council van de International Society of Nephrology.

  Terstond na zijn emeritaat in 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar nephrologie aan de Ege Universiteit
te Izmir, Turkije. Daar kreeg hij de kans, klinisch wetenschappelijk onderzoek te doen bij dialysepatiënten. Zijn vrouw Mia (verpleegster)  hield zich bezig met sociaal-maatschappelijke steun aan die patiënten en het behandelend team. Het bleek, dat er onder artsen, niet allen in Turkije maar in de hele wereld, een ontstellend gebrek aan inzicht was ontstaan over de stoornissen in de water- en zouthuishouding bij die de voornaamste doodsoorzaak zijn bij deze patiënten. Na terugkeer (1998) in Nederland schreef hij hierover een boek ‘Cardiovascular aspects of dialysis treatment’ (Kluwer Med Publ 2000). Hij bezoekt zijn Turkse collega’s nog regelmatig voor advies voor onderzoek.

  Inmiddels was hij geïnteresseerd geraakt in de islam, actuele politiek en mensenrechten schendingen. Hij woonde enkele malen (1999 – 2002) processen tegen Turkse collega’s bij als waarnemer voor een internationale organisatie IFHRO in Izmir en Ankara.
  De vreemdelingen-angst en haat die hij na 8 jaar afwezigheid in Nederland aantrof, stimuleerde hem zich verder in genoemde gebieden te verdiepen, wat ook aansloot aan zijn sinds de vroege jeugd bestaande interesse in geschiedenis.  Dat resulteerde in een schrijf-behoefte, die de aanleiding vormde tot deze website.

                      

(In november 2015 heb ik deze site ingrijpend herzien: Rubrieken gewijzigd, artikelen toegevoegd, sommige oude artikelen verwijderd, anderen verkort en geactualiseerd. Evert Mees)

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu