De vos die zijn staart verloor - EDM-2013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De vos die zijn staart verloor

Vertalingen > Uit het Turks > Sprookjes van Nazim

Er was eens een oude boerin die maar een koe had . Die koe was haar enige bezit.                                  
De verkoop van de melk van die koe was het enige levensonderhoud van ons  vrouwtje. Elke dag zette zij na de koe gemolken te hebben de emmer met melkop de binnenplaats en ging de rest van haar huiswerk doen. Eens op een dag molk zij de koe, liet de emmer met melk op de binnenplaats  achter, en wilde hem na het verdere werk gedaan te hebben weer ophalen. Maar  wat zag ze?   De emmer was leeg, iemand had de melk opgedronken. Ze begreep er niets van. De volgende dag gebeurde hetzelfde. Ze werd pisnijdig toen ze de emmer weer helemaal leeg vond.

Om er achter te komen wie de melk had opgedronken, verstopte ze zich omde dief te kunnen bespieden. Het duurde niet lang of daar kwam een vos aan.Hij keek eerst goed om zich heen en stak toen zijn lange snuit in de emmer enbegon, slurpslurp, de melk op te drinken.
'Laat hem maar doordrinken', dacht  de vrouw en zij ging snel het huis in, pakte een hakmes, zette zich schrap achter de vos, liet het met al haar kracht neerdalen en hakte de staart van de vos af.


De vos waarvan de staart was afgehakt vluchtte niet weg. Want die vos hadeen staart gehad , en nog wel een mooie lange staart. En kun je een vos zonderstaart nog wel een vos noemen? Hij begon te jammeren:
- 'Och omaatje, omaatje, geef me toch mijn mooie staart terug'
- 'Nee hoor, ik geef hem niet, zei de boerin, je krijgt je staart niet. Was hetsoms aardig van jou om mijn melk op te drinken?'
-'Och omaatje, omaatje, geef me toch alsjeblieft mijn mooie staart terug'jammerde de vos opnieuw.
-'Geef jij me eerst mijn melk maar terug, dan geef ik jou je staart'  zei deboerin.
De vos ging toen naar het schaap. 'O zusje schaap, zusje schaap, geef me watmelk dan kan ik die aan de boerin geven om mijn mooie staart terug te krijgen'
- 'Breng mij maar vers gras, dan krijg je melk van me, zei het schaap.Daarop ging de vos naar de weide
- 'O weide, lieve groene weide, zei hij, geef me lekker vers gras, dan kan ik dataan het schaap geven, die kan ik dan aan de boerin geven en die zal me mijnmooie staart teruggeven'.
- Breng mijn eerst maar eens mooie meisjes om op mij te spelen en te lachen,dan geef ik je gras' .zei de wei.
Dus ging de vos naar de mooie meisjes. Mooie meisjes', zei hij, ga alsjeblieftop de wei spelen, dan krijg ik gras van de wei dan kan ik die aan het schaapgeven, die zal mij melk geven en die breng ik aan de boerin en die geeft me mijn mooie staart terug'
-'Geef ons eerst parels, dan zullen wij lachen en op de wei spelen,' zeiden demeisjes.
- Daarop ging de vos naar de juwelier. 'Meneer de juwelier, och meneer dejuwelier,' zei hij, 'geef mij parels die ik aan de mooie meisjes kan geven om opde wei te lachen en te spelen, dan zal de wei me vers gras geven, dat geef ik aanhet schaap en het schaap zal mij dan melk geven die ik aan de oude boerin zalgeven om mijn mooie staart terug te krijgen'

-'Breng mij eerst eieren', zei de juwelier, dan geef ik je parels'.
Dus ging onze vos naar de kippen: 'Lieve kippen, mooie goud en zilvergespikkelde kippen,' zei hij, 'geef mij toch wat eieren, dan geef ik die aan dejuwelier, om parels van hem te krijgen, die geef ik aan de mooie meisjes en ziegaan dan op de weide spelen en lachen, dan geeft de wei mij vers gras en datgeef ik aan het schaap, en dan krijg ik melk van het schaap die ik aan de boerinzal brengen en die zal me mijn mooie staart teruggeven'.
'Geef ons eerst maïskorrels, zeiden de kippen, dan zullen we je eieren geven'
Toen ging de vos naar de akker, en zei: 'Akker, mijn beste akker, geef metoch wat maïskorrels'.
- 'Breng me eerst water, dan geef ik je maïskorrels', zei de akker.
De vos ging toen naar de rivier. ‘Rivier, o grote rivier’, zei hij, ‘geef me tochwater, dan kan ik dat aan de akker geven en die zal me maïskorrels geven, diegeef ik aan de kippen en dan krijg ik eieren, die geef ik aan de juwelier, dankrijg ik parels en die geef ik aan de mooie meisjes, en die gaan dan op de weispelen en lachen, dan krijg ik vers gras en dat geef ik aan het schaap, die geeftme dan melk en dat geef ik aan de oude boerin en die geeft me mijn staartterug'.
De rivier gaf het water. De vos gaf het water aan de akker en kreegmaïskorrels, die gaf hij aan de kippen en hij kreeg eieren, die gaf hij aan dejuwelier en die gaf hem parels, die gaf hij aan de mooie meisjes en die gingen op  de wei spelen en lachen, de wei gaf hem vers gras en dat gaf hij aan het schaap.

De vos  kreeg melk en rende meteen naar de boerin, gaf haar de melk en kreeg zijn mooie staart weer terug
De vos liep met zijn mooie staart er meteen vandoor. Toen hij de rivier kwamzei de rivier: 'Broer vos, hé broertje vos, als je je staart nog eens laat afhakkendan geef ik je geen water meer, dan zal de akker geen maïs geven, de kippengeen eieren, de juwelier geen parels, dan krijgen de mooie meisjes geen parelsen gaan niet op de wei spelen, dan geeft de wei geen gras, het schaap geen melken dan zal de boerin je je staart niet teruggeven en dan zul je je hele levenzonder staart moeten rondlopen.'

Nou, en een vos zonder staart is eigenlijk geen echte vos. Je kunt niet alleshebben in het leven, soms moet je kiezen: of niet stelen, of zonder staartlopen.'

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu